16 ตุลาคม 2548 17:05 น.

รักเทอ..ยิ่งกว่าฟ้า

p.p

อยากบอกว่า รักเทอ ยิ่งกว่าฟ้า
ทุกเวลา ที่ใกล้เทอ ยิ่งกว่าฝัน
อยากบอกรัก รัก รัก ทุกคืนวัน
อยากผูกพัน มากกว่า เช่นที่เป็น

ใครก็รู้ ว่าฉันนั้น รักเทอมาก
แล้วเมื่อไหร่ เทอนั้นเล่า ถึงจะเห็น
แค่อยากบอก ให้เทอรู้ ว่าฉันเป็น
คนคนที่ อยากมีเทอ เคียงข้างกาย

๛p.p๛				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟp.p
Lovings  p.p เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟp.p
Lovings  p.p เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟp.p
Lovings  p.p เลิฟ 0 คน
  p.p
ไม่มีข้อความส่งถึงp.p
>