13 ตุลาคม 2549 21:48 น.

ฤดูแห่งรัก

Silky


เออ...เสมอนภางค์พะพร่างวสันต์              ชโลมสมัยฤทัย
ก็บรรลุฉ่ำเย็น

อกก็คล้ายตะลึงประหนึ่งเห็น                 วิ มานละลิบกระพริบ
ณ เพ็ญกระจ่างพราว

กล้ามิกลัวจะเจ็บ จะเหน็บจะหนาว            ละเมอละม้าย
ตะกายดุจดาวตะวันเดือน

จิตมิวายคนึง ประหนึ่งเสมือน              อุบัตินรกอกสะเทือน สะท้อนดัง

กล้ามิกลัวเพราะรักจะกักฤขัง               กระเจิดกระเจิงระเริง
และยังทะยานไป

รัก ฤ เป็นฉะนี้ฤดีไฉน                            พยศมิหยุดมนุษย์มิใย
จะควบคุม

บทจะร้อนมิผ่อนก็ร้อนและรุม                     ประมาณพระเพลิงระเริง
และสุมประกายเพลิง

บทจะเย็นประมาณทะยานเถลิง                    สวรรค์ไสว ณ ใจกระเจิง
กระหยิ่มใจ

รักเสมือนมิรู้ ฤ ดู ฤ ใด                           จะเย็นจะฉ่ำจะน้ำหรือไฟ
ประลัยกัลป์ ฯ 
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟSilky
Lovings  Silky เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟSilky
Lovings  Silky เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟSilky
Lovings  Silky เลิฟ 0 คน
  Silky
ไม่มีข้อความส่งถึงSilky
>