8 กันยายน 2552 08:55 น.

ปลอบใจ

somebody

ความเสียใจที่เกิดขึ้นในวันนี้
ยากหลีกลี้ลบเลือนและจางหาย
คงต้องยอมรับสิ่งที่กลับกลาย
ที่ท้าทายความเข้มแข็งในหัวใจ

ร้องไห้เถอะปลดปล่อยออกมาบ้าง
เรื่องข้ออ้างไม่จำเป็นเข้าใจไหม
ร้องออกมาร้องเถอะไม่เป็นไร
ไม่มีใครที่ร้องไห้ไม่เป็น

ระบายหมดสิ้นเสียความรู้สึก
แล้วตรองตรึกเริ่มใหม่ไร้ทุกข์เข็ญ
เรื่องแค่นี้ให้เป็นเพียงกากเดน
ทำไม่เห็นละเว้นไปเลิกทุกข์ทน

ยังคงมีสิ่งดีดีมากมายนัก
ใครไม่รักไม่ใส่ใจอย่าไปสน
ยังคงมีมากมายอีกหลายคน
ไม่อับจนกับแค่คนเพียงคนเดียว				
8 กันยายน 2552 08:42 น.

ตอบคำถาม

somebody

รักนั้นหาใช่ความทุกข์ไม่
ความเสียใจมิใช่ผลแห่งรัก
แท้จริงแล้วหัวที่จมปรัก
ยึดมั่นนักคาดหวังมากจึงปวดใจ

รักที่แท้ใช่เพียงแค่ความรู้สึก
ที่คิดนึกเกิดได้เพราะหวั่นไหว
รักที่แท้ละเอียดอ่อนละมุนละไม
ทั้งการให้หวังดีมีผูกพัน

เมื่อรักใครสัคนในวันหนึ่ง
หากเข้าถึงรักแท้ที่ใฝ่ฝัน
จะหวังดีเสียสละและแบ่งปัน
หวังคนรักคนนั้นเป็นสุขใจ

ที่มองเห็นรักนั้นเป็นเช่นความทุกข์
เพราะพันผูกด้วยใจที่อ่อนไหว
เพราะคาดหวังให้เขานั้นเป็นไป
เป็นดังใจที่เรานั้นต้องการ

จนหลงลืมว่าเขามีความรู้สึก
ที่คิดนึกเองได้เกินหักหาญ
และแปรเปลี่ยนหมุนเวียนได้ไปตามกาล
มีคิดอ่านแตกต่างไม่เหมือนกัน

เมื่อไม่เป็นดังที่เราคาดหวัง
รักจึงต้องพังก้าวไปไม่ถึงฝัน
ความเจ็บปวดเข้ามาในฉับพลัน
เมื่อรักนั้นต้องจบลงและแยกทาง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟsomebody
Lovings  somebody เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟsomebody
Lovings  somebody เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟsomebody
Lovings  somebody เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงsomebody
>