29 ธันวาคม 2551 21:45 น.

เวลาชีวิต...

นครา ประไพพงศ์

ปฏิทินสิ้นปี...อีกปีแล้ว
ยินเสียงแจ้วสวัสดีวันปีใหม่
รู้ดีรู้เห็นความเป็นไป
ว่าจะปีไหนไหน...ไม่ต่างกัน

แค่เข็มของเวลาวนมาครบ
บรรจบรอบปีเข็มยาวสั้น
ก็เริ่มรอบใหม่ในรุ่งวัน
ก็แค่นั้นคิดอะไรให้มากมาย

อย่าสนใจเรื่องปีที่เปลี่ยนหมุน
จงสนใจตัวคุณ...ไหนเป้าหมาย
ชีวิตที่เคลื่อนไหวยังไม่ตาย
พร้อมเวลาเวียนว่าย...ครบรอบปี

ถึงเวลามองตนค้นให้ทั่ว
ทั้งตัวหัวใจไหนศักดิ์ศรี
มองเวลาข้างหน้าอย่ารอรี
เร่งสร้างความดี...เพื่อชีวิต				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนครา ประไพพงศ์
Lovings  นครา ประไพพงศ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนครา ประไพพงศ์
Lovings  นครา ประไพพงศ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนครา ประไพพงศ์
Lovings  นครา ประไพพงศ์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนครา ประไพพงศ์
>