20 กันยายน 2551 00:39 น.

ประวัติศาสตร์ชาติไทยใครเขียนบท

นครา ประไพพงศ์

แบ่งฝักฝ่ายพวกพรรคตามรักชอบ
ใต้ระบอบสิทธิ์เสรีที่ยิ่งใหญ่
เป็นศรัทธา...ประชาธิปไตย
หรือพวกมากลากไป...ไม่ต่างกัน

เพราะเสรีที่ให้นั้นไร้กรอบ
หรือระบอบที่ใช้ไม่คงมั่น
หรือคนใช้ไม่เห็นงามความสำคัญ
สร้างระบอบเพื่อแบ่งสรร...ประโยชน์ตน

ใต้ระบอบกำหนดแห่งกฎหมาย
หรือมุ่งหวังแบ่งฝักฝ่ายให้สับสน
หรือมุ่งสร้างความแตกแยกความแปลกปน
หรือหวังผลประโยชน์ใดในเสรี

เมื่อเกิดความแตกต่างทางความคิด
ต่างฝ่ายต่างโยนผิดคิดสาดสี
ยึดเพียงตนยกยออวดข้อดี
ไม่เคยมีกระจกส่องมองเงาตน

จึงเกิดศึกศรัทธาน่าหวั่นไหว
จิตวิทยานำใช้หวังได้ผล
ชิงความเชื่อเอื้อศรัทธาประชาชน
หลากเกมกลเหลี่ยมเล่ห์เพทุบาย

อย่าลืมสิทธิ์หน้าที่เมื่อมีกรอบ
ใต้ระบอบเสรีมีความหมาย
สิทธิ์ที่มีอย่าเพลินใช้ไม่ดูดาย
จนลืมสิทธิ์มากมาย...ของหลายคน

ประวัติศาสตร์ชาติไทยใครเขียนบท
ใครกำหนดขอบเขตร่างเหตุผล
เกมแย่งชิงศรัทธาประชาชน
จบด้วยความปี้ป่นและบรรลัย

ประวัติศาสตร์ซ้ำซากในฉากจบ
ทาเลือดกลบรอยซากเขียนฉากใหม่
บทเล่นเดิม...คนเล่นเปลี่ยนหมุนเวียนไป
คนเขียนบทหวังอะไรในแผ่นดิน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนครา ประไพพงศ์
Lovings  นครา ประไพพงศ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนครา ประไพพงศ์
Lovings  นครา ประไพพงศ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนครา ประไพพงศ์
Lovings  นครา ประไพพงศ์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนครา ประไพพงศ์
>