31 ธันวาคม 2549 00:07 น.

กล้ากวีศรีนาคร

นครา ประไพพงศ์

.......ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนว่า "กล้ากวีศรีนาคร" นั้น 
เป็นโครงการเล็กๆ ที่ยังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างนัก
มีจุดประสงค์หลังในการสนับสนุน ส่งเสริมให้สมาชิก
สร้างสรรค์ผลงานอย่างสม่ำเสมอ ต่อนื่อง และพัฒนาระดับฝีมือขึ้นเรื่อยๆ
โดยการวิจารณ์จากที่ปรึกษา อาจารย์ 

.......ผมเองได้ดูแลเด็กกลุ่มนี้อยู่ที่ จ.นครศรีธรรมราช  ในช่วงของการ
คิดริเริ่มของพวกเด็กๆ  จนกระทั่งได้ออกวารสาร "กล้ากวีศรีนาคร" 
 ฉบับแรกเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๙   

.......ด้วยปัญหาและภารกิจหลายๆ อย่างของผมเองและน้องๆ สมาชิก
ก็ขาดการสานต่อไปช่วงหนึ่ง    มาถึงตอนนี้มีความคิดที่จะสานต่อกิจกรรม
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

......กิจกรรมหนึ่งที่คิดไว้แต่ต้น คือ การประกวดกลอนแปด ในแต่ละเดือน
โดยจะกำหนดหัวข้อให้สมาชิกแต่งส่งมาให้  แล้วมีการตรวจให้คะแนน
เหมือนการประกวดทั่วๆ ไป  

......ในส่วนของรางวัล  เราไม่มีทุนพอจะมอบเงินทุนการศึกษาให้ใคร
เพราะเราเองก็ใช้ทุนตัวเองกันมาตลอด  แต่ก็จะทำให้ดีที่สุด
รางวัลนั้น  ก็จะเป็นการมอบหนังสือให้เป็นกำลังใจสำหรับ ๓ อันดับแรก

รายละเอียดอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งน่ะครับ  ....ถ้ามีเยาวชนสนใจ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนครา ประไพพงศ์
Lovings  นครา ประไพพงศ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนครา ประไพพงศ์
Lovings  นครา ประไพพงศ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนครา ประไพพงศ์
Lovings  นครา ประไพพงศ์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนครา ประไพพงศ์
>