บันทึการเรียนภาษาอังกฤษจากเพื่อนชาวต่างชาติ

Cher

การคบเพื่อนต่างชาติเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้การสนทนาภาษาอังกฤษของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะเราจะมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารอย่างรอบด้านในสถาณการณ์จริงๆ ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน ในประเทศไทยเราสามารถหาเพื่อนต่างชาติได้ในหลายๆ ที่ ยกตัวอย่างเช่น ถนนข้าวสาร ถนนสีลม สุขุมวิท เป็นต้น ซึ่งเป็นสถานที่ๆ ชาวต่างชาติชอบไปเที่ยวกัน หากเราอยากรู้จักใคร ก็ไม่จำเป็นต้องเขินอายอะไร คนไทยมีรอยยิ้มเป็นอาวุธ จงมั่นใจเข้าไว้ การมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมาก โดยเฉพาะทักษะการพูดและทักษะการฟัง เป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่เราหาไม่ได้จากโรงเรียน ซึ่งเน้นไปที่การเรียนภาษาอังกฤษผ่านไวยากรณ์เป็นหลัก นอกจากการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว เรายังมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาที่มาจากทั้งอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และมีโอกาสเรียนรู้รอบด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปรัชญา ศิลปะ วัฒนธรรม และวรรณคดี ที่สำคัญไปมากกว่าการสื่อสารก็คือโอกาสที่จะได้เปิดมุมมองของเรา  เพราะเรามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวต่างชาติ ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจวิธีคิดและค่านิยมของชาวต่างชาติด้วย เป็นการขยายมุมมองของตัวเอง ทำให้เราเห็นโลก เข้าใจโลก และมีความเป็นผู้ใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากขึ้น ดังนั้นหากต้องการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลแล้ว ลองเอาวิธีการนี้ไปใช้พิจารณาดูนะครับ อย่ากลัว เพราะคนต่างชาติเองก็อยากมีเพื่อนคนไทยอยู่ไว้เป็นไกด์พาไปเที่ยว ไปกินอยู่แล้วด้วย 

comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>