21 กรกฎาคม 2549 15:03 น.

สุดที่รัก

ผู้หญิงไร้เงา

รักที่สุด จุดจุด สุดที่รัก
ฝันใฝ่ให้ ใจปัก ให้ใฝ่ฝัน
วันพ้นผ่าน นานจน  ผ่านพ้นวัน
เธอรักมั่น ฉันนี้ มั่นรักเธอ

ใกล้ชิดปอง ครองคิด ปองชิดใกล้
เพ้อจริงใจ ให้อิง  ใจจริงเพ้อ
เจอมั่นคง ซื่อตรง คงมั่นเจอ
รักล้นเอ่อ ฉันเธอ เอ่อล้นรัก

หลีกเลี่ยงใจ ใครใกล้ ใจเลี่ยงหลีก
หักใจปลีก หลีกเลี่ยง ปลีกใจหัก
ภักดิ์แอบอิง ใจจริง อิงแอบภักดิ์
จองใจปัก ความรัก ปักใจจอง

เพิ่มพูนค่า รักษา ค่าพูนเพิ่ม
สองเราต่อ รักเติม ต่อเราสอง
ครองสุขสันต์ หรรษา สันต์สุขครอง
ใจปองดอง  ครอบครอง  ปองดองใจ

ฟังนะใจ จริงจัง ใจนะฟัง
ให้รักยัง ตระหนัก ยังรักให้  
ใยโยงรัก  ฟูมฟัก รักโยงใย
เป็นความใน ห่วงใย ในความเป็น
 
รักที่สุด มิหยุด สุดที่รัก
เน้นแน่นหนัก เรื่อยไป หนักแน่นเน้น
เซ็นลายลง มั่นคง ลงลายเซ็น
รักเช้าเย็น ยืนยัน ฉันรักเธอ				
Calendar
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้หญิงไร้เงา
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้หญิงไร้เงา
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงผู้หญิงไร้เงา
>