15 ธันวาคม 2549 01:20 น.

ฉันโชคดี

ผู้หญิงไร้เงา

หากจะมองเรื่องความโชคดี

สำหรับบางคนแล้ว  มักมองว่า  

การที่ได้อยู่บนกองเงินกองทอง

ถือเป็นความโชคดี   

ถือเป็นโชคที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต

ถือเป็นสิ่งที่น่าสัมผัสยิ่ง

แต่สำหรับฉันแล้ว

ในชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

แม้นไม่มีเงินทอง  แม้นไม่มีทรัพย์สมบัติมหาศาล

แต่ฉันก็ถือว่า  ฉันโชคดีที่สุดแล้ว

ที่ได้เกิดมา  ในครอบครัวที่อบอุ่น

ที่มีทั้งความรัก  ความเข้าใจ  มอบให้แก่กัน				
Calendar
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้หญิงไร้เงา
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้หญิงไร้เงา
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงผู้หญิงไร้เงา
>