3 เมษายน 2555 13:09 น.

ขออโหสิกรรม

ผู้หญิงไร้เงา

ด้วยข้าพเจ้า จะบวชชีพราหมณ์ ในระหว่างวันที่  5 - 11 เมษายน 2555

ข้าพเจ้าจึงขออโหสิกรรมเพื่อนพี่น้องทั้งหลาย ขออภัยในกรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดก็ดี การกระทำก็ดี คิดก็ดี เหล่านี้ที่เคยทำไม่ดีไว้กับทุก ๆ ท่านในกาลใด สถานที่ใด ก็ขอท่านให้อภัยด้วย


"กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กรรมทั้ง 3 นี้ ที่ข้าพเจ้าได้สบประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี แกล้งก็ดี หรือมิได้แกล้งก็ดี ขอท่านจงอโหสิกรรมนี้ ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานะปัจจะโย โหตุ."

และขอผลบุญที่เกิดแต่การบวชในครั้งนี้จงมีแก่บิดา มารดา ครูอาจารย์ ญาติสนิท มิตรสหายทุกท่านด้วยเถิด 

large_33_20080124100705..jpg?1294404138				
Calendar
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้หญิงไร้เงา
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้หญิงไร้เงา
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงผู้หญิงไร้เงา
>