29 กรกฎาคม 2551 17:01 น.

แค่เรื่องเล่าที่เก่านาน ..

keekie

กาลครั้งหนึ่ง .. ความรัก 
จะทวงทักมันไปทำไมเล่า 
แค่กาลครั้งหนึ่ง เคยเป็นเรา 
มาวันนี้เหลือเพียงเงาก็เท่านั้น .. 

กาลครั้งหนึ่ง .. ความรัก  
มันนานนัก จึงเลือนเหมือนเคยฝัน 
แค่กาลครั้งหนึ่ง เคยมีกัน 
มันแค่เพียงความฝันที่ว่างว่าง 

กาลครั้งหนึ่ง .. ความรัก
เคยแน่นหนักนักหนา แล้วลาร้าง 
กาลครั้งหนึ่ง ซึ่งรู้สึก มันเลือนลาง 
กลิ่นรักนั้นมันจางจาง จนเลือนหาย 

กาลครั้งหนึ่ง .. ความรัก 
จงห้ามหักเสียเถิดเมื่อยามสาย 
อดีตอาจวาววามจนพร่างพราย 
หากวันนี้รักสลายไปเสียแล้ว .. 
				
21 กรกฎาคม 2551 21:02 น.

ถ้ายัง ..

keekie

อย่าคิดเลยว่ามันจะเป็นเช่นไร
	เพราะมันต้องเป็นไปอย่างเช่นนั้น
	อย่าคิดเลยว่าเป็นเพราะเหตุใดกัน
	อาจเพราะมันมีเหตุผลที่ต้องเป็น

	อย่าคิดเลยว่าไม่มีความคิดถึง
	อาจเป็นเพราะลึกซึ้งจึ่งไม่เห็น
	อย่าคิดเลยว่าเหตุใดจึงชาเย็น
	เพราะต้องเร้นต้องหลบกลบหัวใจ

	อย่าคิดเลยว่าไม่มีความรัก
	อาจเป็นเพราะต้องห้ามหักจึงอยู่ได้
	อย่าคิดเลยว่าทำไมต้องทำลาย	
	เพราะความร้ายกลายเป็นดีที่จีรัง

	อย่าคิดเลยว่าไม่เคยห่วงหวง
	อาจเป็นเพราะความหลอกลวงมันกลบฝัง
	อย่าคิดเลยว่าทำไมคงชิงชัง
	สิ่งนั้นคงส่งชีพยังให้อยู่ดี

	เจ้าจะคิดต่อไปทำไมเล่า
	เมื่อวันนี้ตัวเจ้ามิอาจหนี
	เหตุและผลอาจมีหรือไม่มี
	วันพรุ่งนี้จักต้องมีลมหายใจ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟkeekie
Lovings  keekie เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟkeekie
Lovings  keekie เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟkeekie
Lovings  keekie เลิฟ 0 คน
  keekie
ไม่มีข้อความส่งถึงkeekie
>