* * * สองเรา * * *

หิ่งห้อยน้อยใจ

    เพื่อลูกน้อย ที่คอยอยู่ สู้ไม่ถอย
เริ่มถักร้อย อนาคต ให้สดใส
แม่จะสรร สร้างสิ่งดี เพื่อดวงใจ
เมื่อเติบใหญ่ ขอแค่ลูก เป็นคนดี
แม้จะมี เพียงสองเรา ก็เอาอยู่ ร่วมกันสู้ บากบั่น ผ่านวิถี อุปสรรค์ มากมาย ในชีวี แค่ธุลี ที่แปดเปื้อน ก่อนเลือนลาง
อนาคต อินเดียน้อย จะคอยก่อ อดทนรอ ดูเจ้า ไม่เหินห่าง หวังเพียงลูก เติบใหญ่ ในเส้นทาง
ส่องสว่าง ด้วยแสงบุญ หนุนชีวิน 
รักอินเดียน้อย ๆ ของมามี้ที่สุดครับผม ^ - ^
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>