ฝาก-ใจ-ไป กับ ลม

ลูกหว้า

แว่วสายลม พรมพัด สะบัดพลิ้ว
ส่งใจลิ่ว ปลิวไป ไกลหนักหนา
ฝากลมหวน ทวนไป ในนภา
ผ่านฟากฟ้า พาใจ ไปถึงเธอ
เป็นห่วงถึง คะนึงหา อุราหมอง ได้แด่มอง จ้องดาว พราวเสมอ ยามห่างไกล ใจเหงา เฝ้าละเมอ นั่งมองเหม่อ เผลอคิด จิตวกวน อยากฝากลม ห่มรัก ถักถ้อยคำ ร้อยลำนำ พร่ำวอน อ้อนสายฝน ส่งความรัก ภักดีไป ในสกล ส่งถึงคน บนทางรัก ภักดิ์ผูกพัน ส่งความรัก ภักดี นี้ไปให้ ไว้ห่มใจ คลายเหงา เศร้าโศกศัลย์ ให้หายเหงา เศร้าใจ ในทุกวัน อย่าไหวหวั่น ฉันรักเธอ เสมอไป
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>