เสียงระฆัง

แก้วประภัสสร

ตีระฆังดังเหมือนเตือนสติ
สมาธิตื่นนอนก่อนรุ่งสาง
ชำระกายคลายวุ่นให้ขุ่นจาง
จิตกระจ่างซึมซับรับตะวัน
ตีระฆังกังวานคืองานสงฆ์
กิจต้องลงอุโบสถปลดปลงขันธ์
บิณฑบาตเลี้ยงชีพประทีปธรรม์
ทำวัตรนั้นเช้าเย็นเป็นพันปี
เสียงระฆังดังผ่านกังวานแว่ว
ดุจเสียงแก้วเจียรไนใจสุขขี
ผู้ได้ยินน้อมรับซับไมตรี
ย่อมเกิดดีศรีสวัสดิ์ชัดทุกคน
แก้วประภัสสร / อยากได้ยินเสียงระฆังดังถึงบ้าน แต่บุญยังไม่ถึงค่ะ
----
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>