17 สิงหาคม 2548 23:14 น.

จดหมายเปิดผนึก...ถึงคุณปีกฟ้า

กอกก

เรื่อง ขอความกรุณาช่วยเหลือค้นต้นตอผู้ก่อกวน
เรียน คุณปีกฟ้า เวปมาสเตอร์

      ตามที่ทางเวป thaipoem ได้แจ้งให้สมาชิกทราบถึงกฎกติกาบางประการ พร้อมทั้งระบุว่าหากมีข้อสงสัยต่อการกระทำที่ก่อกวนมาลงในงานเขียนต่างๆ ให้สมาชิกติดต่อขอความช่วยเหลือในการสืบค้นต้นตอผู้กระทำไม่สมควรนั้นได้...

      บัดนี้ ข้าพเจ้าได้รับการก่อกวนอันไม่สมควรนั้น ตามลิงค์แนบ...
      
      http://www.thaipoem.com/forever/ipage/poem79790.html
      ความคิดเห็นที่ 26
      ความคิดเห็นที่ 27
      ความคิดเห็นที่ 28

      http://www.thaipoem.com/forever/ipage/poem79537.html
      ความคิดเห็นที่ 38

      จึงขอเรียนมาเพื่อให้คุณปีกฟ้าช่วยตรวจค้นและทำการเปิดเผยที่มาของผู้กระทำการไม่สมควรนั้นด้วย ตามที่ได้เคยประกาศไว้ว่าคือใคร จะได้ไม่เป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นอีกต่อไป

      ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย


                               ขอแสดงความนับถือ

                                  กอกก				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกอกก
Lovings  กอกก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกอกก
Lovings  กอกก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกอกก
Lovings  กอกก เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกอกก
>