10 พฤษภาคม 2548 13:47 น.

@@ เพื่อนกัน...ตลอดไป @@

กาฟิวส์

นั่งเหม่อมองดวงดาวบนฟากฟ้า
บนนภามีดาวอยู่นับแสน
แต่ตัวฉันนั่งเหงาดั่งตัวแทน
แทนความแสนจะทุกข์ทนทรมาน

        อยากมีเพื่อนสักคนอยู่ตรงนี้
        เพื่อนที่มีความรักความสงสาร
        แม้เพื่อนแท้สักคนขอพบพาน
        เพื่อมาหารความเศร้าให้จางไป

ขอเพียงใครสักคนคอยห่วงหา
คอยช่วยเช็ดน้ำตาที่หลั่งไหล
แต่ว่าคน-คนนั้นอยู่หนใด
คนที่ใจจะหายเหงาเพราะมีเทอ

                  @@ เพื่อนกัน...ตลอดไป 3/13/46/s.k.r.@@				
7 พฤษภาคม 2548 12:08 น.

รัก...

กาฟิวส์

รักเทอมากกว่าครัยในทั่วหล้า
รักตรึงตราตรึงจัยไม่หวั่นไหว
รักเทอนะแม้เทอจะเปลี่ยนไป
รักหมดใจให้เทอเพียงผู้เดียว


รักที่ให้เทอไปทั้งจัยนี้
รักยอมพลีแม้เทอไม่แลเหลียว
รักเทอมากข้างกายกลับเปล่าเปลี่ยว
รักข้างเดียวครั้งนี้รักแต่เทอ				
7 พฤษภาคม 2548 11:55 น.

@@เพราะเทอ...@@

กาฟิวส์

เพราะเทอ...ที่ทำให้ใจป่วนปั่น
เพราะเทอ...นั้นทำให้รักให้หวั่นไหว
เพราะเทอ...พรากความรักจากดวงใจ
เพราะเทอ...กล้าทำให้ชั้นรักเทอ


เพราะเทอ...คือดวงจิตและดวงใจ
เพราะเทอ...คือดวงไฟสว่างเสมอ
เพราะเทอ...คือคนที่ทำชั้นละเมอ
เพราะเทอ...คือเทอผู้เดียวรักแค่เทอ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกาฟิวส์
Lovings  กาฟิวส์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกาฟิวส์
Lovings  กาฟิวส์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกาฟิวส์
Lovings  กาฟิวส์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกาฟิวส์
>