4 ตุลาคม 2547 16:25 น.

คิดถึงคนแสนไกล

กิ่งอ้อกะกดไผ่

แสนคิดถึง... คนอยู่ไกล... อยู่ไหนหนา... 
อยู่ปลายฟ้า... มหาสมุทร... สุดแผ่นดิน... 
แค่ไม่พบ... หวานใจ... ใครเศร้าหมอง... 
เธออยู่ดี... มีสุข... หรือทุกข์ทน... 
แม้ใจฉัน... อยากอยู่ใกล้... อยากตามหา... 
ไม่พบพา... แม้เพียง... ในเสี้ยวฝัน... 
หรือเพราะกรรม... ทำไว้... ให้ต้องพราก... 
แสนอนาถ... ใจหนอ... คอยห่วงหา... 
รู้ทั้งรู้... รู้แก่ใจ... ไม่คู่ควร... 
แต่ใจเอ๋ย... ใจเรา... ยังเฝ้าคอย... 
ขออำนาจ... คุณพระ... สิ่งศักดิ์สิทธิ์... 
คุ้มครองเธอ... สุดที่รัก... เฝ้ารักษา... 
ให้ปลอดภัย... จากสิ่งพาล... ไม่นำพา... 
ให้มีสุข... ทุก ๆ ครา... ในชีวี... 
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกิ่งอ้อกะกดไผ่
Lovings  กิ่งอ้อกะกดไผ่ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกิ่งอ้อกะกดไผ่
Lovings  กิ่งอ้อกะกดไผ่ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกิ่งอ้อกะกดไผ่
Lovings  กิ่งอ้อกะกดไผ่ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกิ่งอ้อกะกดไผ่
>