20 พฤศจิกายน 2547 13:28 น.

เพียงมาพานพบ...ก็รู้สึกดีๆๆ

กิ่งอ้อกะกดไผ่

ผ่านพบ นงราม ใดก็ตาม แค่เพียงผันผ่าน 
ความซึ้งอุรา มิมาแพ่วพาน เรื่องรักนั้นห่างไกล 

อาจเคยพลั้งมาก่อน เป็นสิ่งสอน ตักเตือนหัวใจ 
พอพบคนงาม แม้งามเท่าไร มิชอบใจซักครา 

แต่พอได้เจอเธอนั่น จิตฉันก็พลันรู้ค่า 
เกิดเป็นความจริงใจ อบอุ่นในวิญญา 
ปรารถนาได้เธออยู่เคียง 

สุขสันต์ ซาบซ่านทรวง ดังหนุ่งสรวงสวรรค์โน้มเอียง 
นำรักมาสู่ชื่นชูร่วมเรียง ขอข้างเคียงตราบนิรันดร์ 


				
20 พฤศจิกายน 2547 13:15 น.

คนดี...อยู่ไหน

กิ่งอ้อกะกดไผ่

ป่านนี้ คนดีของฉันอยู่ไหน 
จากไปไฉนไม่ส่งข่าวเลย 
เอาใจฉันไปแห่งไหนเล่าเอย 
อย่ามัวเฉยเฉลยบอกมา 

รู้ไหมคิดถึงเธอเป็นที่หนึ่ง 
ยังซึ้งคำมั่นก่อนเธอบอกลา 
จับมือฉันไว้เธอให้สัญญา 
จะกลับมาขอเวลา ให้รอคอย 

แต่จากกันวันนั้นจนห่างกันนับปี 
เธอคนดีกลับหายลับตา 
ไม่มีข่าวคราวฉันจึงเศร้าวิญญา 
น้ำตา ฉันไหลร่วงริน 

หากแม้น ลมหายใจยังไม่สิ้น 
โปรดถวิลถึงฉัน ช่วยส่งข่าวมา 
ว่าจะลาลับกัน หรือมั่นในสัญญา 
เพียงส่งข่าวมาฉันคงเข้าใจ 

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกิ่งอ้อกะกดไผ่
Lovings  กิ่งอ้อกะกดไผ่ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกิ่งอ้อกะกดไผ่
Lovings  กิ่งอ้อกะกดไผ่ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกิ่งอ้อกะกดไผ่
Lovings  กิ่งอ้อกะกดไผ่ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกิ่งอ้อกะกดไผ่
>