11 ธันวาคม 2547 00:45 น.

แจ้งเตือนท่านสมาชิก

ขลุ่ยหลิบ

เรียนท่านสมาชิกทราบ

มีข่าวฝากเตือนจากคุณภูตะวัน   ตะวันรอน

ขณะนี้ท่านผู้ใดได้รับ  mail  จากคุณภูตะวัน
กรุณาอย่ารับเด็ดขาด
เพราะอาจเป็นภัยแก่ทรัพย์สินของท่านได้
เนื่องจากขณะนี้  pc สุดที่รักของคุณภูตะวัน
ถูกไวรัสกระหน่ำอาการย่ำแย่
หากใครได้รับ  mail  กรุณา  delete  
ประการเดียวเท่านั้น

ด้วยความห่วงใยจากคุณภูตะวัน  ตะวันรอน
ฝากผ่านขลุ่ยหลิบ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขลุ่ยหลิบ
Lovings  ขลุ่ยหลิบ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขลุ่ยหลิบ
Lovings  ขลุ่ยหลิบ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขลุ่ยหลิบ
Lovings  ขลุ่ยหลิบ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงขลุ่ยหลิบ
>