16 กันยายน 2546 20:41 น.

ไม่เห็นส่ง password มาเลย

ฉันเอง

มาสมัคร thaipoem เป็น member
รอ .. ร๊อ .. รอ นะเออ password จ๋า
รอนานแล้ว เมื่อไหร่ ถึงจะมา
จะให้รอ ถึงเมื่อไหร่ ห๊า! เดี๋ยวเลิกเล่นซ้าเรย>_				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฉันเอง
Lovings  ฉันเอง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฉันเอง
Lovings  ฉันเอง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟฉันเอง
Lovings  ฉันเอง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงฉันเอง
>