10 มิถุนายน 2556 18:56 น.

ตัวตน

ดาวศรัทธา

กูกิน กูอยาก กูอยู่
กูดู กูหิว กูเห็น
กูหา กูเพียรบำเพ็ญ
กูเป็น ไม่เป็น กูรู้
ลูกกู เมียกู กูรัก
ทรัพย์กู รู้จักกอบกู้
ศักดิ์ศรีกูเทิดเชิดชู
ตัวกู ของกู ผู้เดียว

ทิฏฐิมานะระอุ
กรุ่นคุทุรจิตติดเกี่ยว
รูปธรรม นามธรรม กล้ำเกลียว
ยึดเหนี่ยวเหนียวหนืดยืดกรรม
ตัวตนยังอยู่อย่างอยาก
ตีนปากถีบกัดหยัดย่ำ
สับสนวนวัฏฏ์ซัดซ้ำ
จองจำอยู่ในใจตน

สัมมาทิฏฐิสติตอบ
ทำชอบชอบธรรมนำกุศล
สภาวธรรมปรากฏยินยล
ปัญญาพาผลตามจริง
ปัจจัยรูปนามเกิดดับ
ยึดย้ายสลายสลับสรรพสิ่ง
ธรรมะปรมัตถ์อ้างอิง
สุดยิ่งหยั่งไร้ตัวตน .....
				
23 พฤษภาคม 2556 18:46 น.

คติธรรม วิสาขบูชา

ดาวศรัทธา

สรรพสิ่งจริงในไตรลักษณ์
ประจักษ์แจ้งดังสังสาร
เกิดแก่เจ็บตายวายปราณ
วันวารผ่านผลัดอนัตตา

ก่อกายหมายรู้คุณธรรม
ก่อกรรมกษัตริย์ชาติศาสนา
กตัญญูรู้คุณมารดา
สมค่ารู้คุณแผ่นดิน

ศึกษาซึ้งคติอริยสัจจ์
ชั่วดีชี้ชัดนิจสิน
รู้ระงับดับทุกข์ยลยิน
เจตน์จินต์มุ่งนำสัมมา

ดำรงสติสัมปชัญญ์
มุ่งมั่นหมั่นฝึกศึกษา
ไม่ประมาทขาดสติปัญญา
ยังประโยชน์แก่ประชาไทยเทอญ......
				
1 เมษายน 2556 11:00 น.

รัฐที่ขี้ฉ้อตอแหล

ดาวศรัทธา

ประชาหน้าซื่อดื้อขอ
รัฐก้อขี้ฉ้อตอแหล
จิตใจไม่สนไม่แคร์
เถือกแถสมญาเมืองยิ้ม

สมญาเมืองยิ้มพริ้มพราย
กรีดกรายย้ายท่ากระหยิ่ม
เลื่องลือทั่วท่องลองลิ้ม
เชิญชิมรสธรรมมรรคา

อริยมรรคาวิถี
นำทางชีวีมีค่า
ล้ำเลิศพุทธธรรมสัมมา
ตรึงตรากำหนดกฏกรรม

กฏกรรมนำชี้ดีชั่ว
เกรงกลัวกลั้วเกลือกเถลือกถลำ
แต่คนด้านโกงโยงระยำ
เสื่อมซ้ำรากฐานบ้านทลาย

รากฐานบ้านทลายขายชาติ
เกลื่อนกลาดโครงการสานสลาย
กู้หนี้ตกทอดวอดวาย
ชาติตายคนตายขายคน

ขายคนจัญไรไม่ออก
คนบอกร่ำร้องหมองหม่น
คนซื่อดื้อขอรอทน
รัฐชนขี้ฉ้อตอแหล .....................
				
26 มีนาคม 2556 22:44 น.

The country ruled by Liars and Crooks

ดาวศรัทธา

People's faces covered with greedily look
Despite alias The land of smile
That's the country ruled by Liars and Crooks

East through West, North through South remain the wild
Amidst preachings on the Eight Noble Paths 
Struggling on alias The land of smile

All should behold righteous mindful tasks
In aware of the Doctrine of Karma become true
The only way is moving on the Eight Noble Paths

But, shameless disgrace corrupt retain on clues
Rotting the flesh and bones to the ground
Unaware of the Doctrine of Karma become true

Bubble projects outburst vigorously deceiving sounds
The unknown naively swallow century debts in vain
Rotting the flesh and bones to the ground

Few scholars foresee and yell in pain
People's faces covered with greedily look
The unknown naively swallow century debts in vain
That's the country ruled by Liars and Crooks.......

				
8 กุมภาพันธ์ 2556 23:18 น.

จะเป็นหรือไม่เป็น

ดาวศรัทธา

จะเป็นหรือไม่เป็น
คิดประเด็น สลับซ้ำ
ติดกับยางใยย้ำ หลุดพ้นยามใด

โลภโกรธหลงยังรัด
สังสารวัฏฏ์ เช่นนั้น
เป็นไม่เป็นชาติชั้น ดับได้โดยไฉน

สุขทุกข์ผลกรรมตน
เกิดตายวนไป่สิ้น
เวียนเกิดเวียนดับดิ้น ผ่านพ้นทางใด

หวังสุขสมสรวงสวรรค์
กลับผกผันเถื่อนท้อง
กรรมก่อกรรมสนองฟ้อง เลิกสิ้นทำไฉน

ญาติมิตรผูกใจรัก
ลาภยศศักดิ์ถ่วงย้อย
หวงห่วงพันรัดร้อย รักร้ายหรือไร

มรรคแปดเผยแผ่ไว้      พุทธองค์
สติมั่นไตรลักษณ์ตรง     ผ่องแผ้ว
ทำหรือไม่ทำคง        ผลต่าง
ทางล่วงทุกข์พบแล้ว     หลุดพ้นโดยธรรม.......ฯ				
ไม่มีข้อความส่งถึงดาวศรัทธา
>