8 กันยายน 2546 16:49 น.

ความต่าง...สองเรา...

ตุ๊กตาไล่เหงา


เธอคืออนาคตอันสุดสดใส
ฉันคือไฟใกล้ดับลาลับร้าง
ฉันคืออดีตขีดขั้นมากั้นขวาง
เธอคือหนทางยาวก้าวข้ามไป...

เธอคือตาวันส่องแสงทั่วหล้า
ฉันคือดาราพราวฟ้าสดใส
เธอคือสมุทรสุดแสนกว้างใหญ่
ฉันคือไออุ่นน้ำท่ามตาวัน...

ฉันคือคนเดินดินบินไม่ไหว
เธอคือคนอยู่ไกลเกินใฝ่ฝัน
ฉันคือคนอ่อนไหวใจหวั่นหวั่น
เธอคือคน...คนนั้นที่ฉันกลัว

ฉันคือแสงดวงดาวคราวเดือนจ้า
เธอคือแสงจันทรายามฟ้าหลัว
เธอคืออาทิตย์สถิตทุกถ้วนทั่ว
ฉันคือคนมืดมัวกลัวสิ้นแสง...
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตุ๊กตาไล่เหงา
Lovings  ตุ๊กตาไล่เหงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตุ๊กตาไล่เหงา
Lovings  ตุ๊กตาไล่เหงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตุ๊กตาไล่เหงา
Lovings  ตุ๊กตาไล่เหงา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงตุ๊กตาไล่เหงา
>