11 กรกฎาคม 2548 14:36 น.

อุดมการณ์...ถึงที่สุด

ตุ๊กตาไล่เหงา


เหมือนเรือน้อยลอยฝ่าท้ามรสุม
กฏุมภีรี่เร้าเข้าถั่งโถม
กระแสน้ำซัดสาดปาดชะโลม
หาได้จมลงสู่คู่นที
    ลอยล่องไปดายเดียวเปลี่ยวโอนเอน
    แต่ชัดเจนเห็นไกลในวิถี
    แม้ต้องเหนื่อยจะพร้อมขอยอมพลี
    เพื่อความหวังครั้งนี้ถึงที่สุด
อาจเคว้งคว้างท่ามกลางระหว่างฟ้า
กับพื้นแห่งพสุธามหาสมุทร
ใต้เงาแห่งฤทธาพญาครุฑ
ไม่อาจจะยื้อยุดฉุดไว้ทัน
     ความหวังเพียงหยิบมือคือนาไร่	
     จะเก็บไว้จุนเจือเพื่อลูกหลาน
     หากชีพต้องแดดิ้นสิ้นตำนาน
     ยังยืนยันอุดมการณ์นั้นมั่นคง


ล้มตัวลงพิงพัก
กระท่อมรักกลางท้องนา
  อำลาชาวกวี
  ด้วยวจีห่วงหา
  หากมีวาสนา
  จะกลับมาชื่นชม...				
9 กรกฎาคม 2548 14:17 น.

...ตะกายดาว...

ตุ๊กตาไล่เหงา


เอื้อมคว้าความฝัน
ตามตะวันเช้าวันใหม่
บรรยากาศสะอาดใส
ยื่นมือไปตะกายดาว
   เก็บเอาประสบการณ์
   แบ่งปันคนหนุ่มสาว
   ร้อยรวงเป็นพวงพราว
   วะวับวาวประดับดิน
ดาวเลือนดูเคลื่อนคล้อย
ตะวันลอยมาบังสิ้น
จะเกี่ยวดาวมาไว้ดิน
เก็บเป็นสินก่อนสิ้นใจ..
   ผ่านการทดสอบ
   พังกรอบครอบไว้
   ฟากฟ้ากว้างใหญ่
   บินไปเสรี...  
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตุ๊กตาไล่เหงา
Lovings  ตุ๊กตาไล่เหงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตุ๊กตาไล่เหงา
Lovings  ตุ๊กตาไล่เหงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตุ๊กตาไล่เหงา
Lovings  ตุ๊กตาไล่เหงา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงตุ๊กตาไล่เหงา
>