3 ธันวาคม 2546 08:24 น.

**.. เพื่อนรัก ที่เปลี่ยนไป ..**

ต่อง (ต้อง) ksg **.. เวลาผ่าน นานมาก จากวันนั้น
     กาลเปลี่ยนผัน คนเปลี่ยนไป ไม่เหมือนก่อน
     ยิ่งนานวัน ใครเชือนแช ไม่แน่นอน
     ใครเกี่ยงงอน ใครเริ่มห่าง ใครร้างลา 

 **.. ภาพเคยหวาน หวามไหว เหมือนในฝัน
     เคยเล่นกัน ด้วยดี ทุกทีท่า
     ครั้นเมื่อฉัน ท้อใจ ในชีวา
     ที่ปรึกษา ก็คือเธอ เสมอไป

 **.. รักมากนะ เพื่อนรัก ฉันรักมาก
     แม้ยามที่ เธอลำบาก ในคราไหน
     ฉันมีแต่ ความหวัง อย่างห่วงใย
     หวังเธอให้ ชื่นบาน นานนิรันดร์

 **.. ยอมเสมอ เพื่อเพื่อนรัก ที่ฉันรัก
     แม้เหนื่อยหนัก แต่ความหวัง ยังคงมั่น
     แต่วันนี้ ภาพเปลี่ยนไป แสนไวพลัน
     เธอมิใช่ เพื่อนคนนั้น ที่ฉันมี

 **.. เวลาผ่าน นานมาก ไม่อยากคิด
     เธอแปลกผิด เพี้ยนไป อย่างเหลือที่
     สิ้นน้ำใจ เลือนลาง ความหวังดี
     สิ้นไมตรี มิตรภาพ ตราบนิรันดร์...

 ด้วยความหวังดี

 ก.นพดล รักษ์กระแส

 ก.ประแสร์ ศิษยาพร

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟต่อง (ต้อง) ksg
Lovings  ต่อง (ต้อง) ksg เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟต่อง (ต้อง) ksg
Lovings  ต่อง (ต้อง) ksg เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟต่อง (ต้อง) ksg
Lovings  ต่อง (ต้อง) ksg เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงต่อง (ต้อง) ksg
>