31 ตุลาคม 2547 20:14 น.

**.. ความฝัน แห่งวันวาน... อุดมการณ์ ในวันนี้ ..**

ต่อง (ต้อง) ksg  **.. วันนี้.
     เธอเดินตาม สิ่งที่ ฝันหรือไม่
     สะพานโค้ง คุ้งดาว อันยาวไกล
    รอเพียงใคร ถึงยัง ณ ฝั่งนั้น

 **.. ถามหาวันวาน..
    อุดมการณ์ เหือดหาย แห่งใดนั่น
    จะทนดู คนหนาว ร้าวรำพัน
    ต่อไปได้ อย่างไรกัน นะคนดี

 **.. มองดูโลก กว้างใหญ่ ใบนี้เพื่อน
    ใครร้างเลือน เบือนบ่าย ใครหน่ายหนี
    โลกทั้งใบ สุขทุกข์ปน ล้นทวี
    เธอย่อมมี สิทธิ์สร้างสรรค์ ทุกวันไป

 **.. โลกเหน็บหนาว ร้อนรน  ใครทนทุกข์
     ความสุข และความดี อยู่ที่ไหน
     ความหวัง ความหวาน เป็นอย่างไร
     เดือดร้อน เห็นใจ เล่าใครกัน

 **..  ถามหาฝัน แห่งวันวาน
     รุ้งสะพาน เลือนหาย ในสายฝัน
     โลกแสนงาม สดใส ในคืนนั้น
     ก็ตายพลัน ทับถม อุดมการณ์  


  ด้วยความหวังดี

  ก.นพดล รักษ์กระแส

  ก.ประแสร์ ศิษยาพร

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟต่อง (ต้อง) ksg
Lovings  ต่อง (ต้อง) ksg เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟต่อง (ต้อง) ksg
Lovings  ต่อง (ต้อง) ksg เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟต่อง (ต้อง) ksg
Lovings  ต่อง (ต้อง) ksg เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงต่อง (ต้อง) ksg
>