6 กันยายน 2552 07:39 น.

**.. ดาวดวงเดิม ..**

ต่อง (ต้อง) ksg **.. ดาวดวงนี้ ฉันสุข สนุกยิ่ง
   มีหรีดหริ่ง เรื่อยร้อง ทำนองขาน
   มีสายรุ้ง คุ้งคาด พาดทะยาน
   มีสายธาร ฉ่ำเย็น เช่นนที..

**.. แม้มีหมอก หม่นบ้าง อาจบางครั้ง
   แต่ใจยัง มิคลาย ในที่นี่
   สำคัญหนึ่ง คือมิตร จิตไมตรี
   เพื่อน-น้อง-พี่ ครอบครัว ทั่วทุกคน..

**.. หากขาดเขา โลกนี้ ขาดสีสัน
   เฉกเช่นนั้น ดาวอื่น สักหมื่นหน
   ขาดคนรัก เชื่อใจ ไว้กมล
   โลกปี้ป่น ผุยผง คงพอกัน..

**.. ฉันจึงเขียน บริสุทธิ์ ผุดสะอาด
    มือจับวาด ไปพลาง อย่างสร้างสรรค์
    มีรัก-หวัง เยื่อใย สายสัมพันธ์
    ชุบชีวัน ผ่อนคลาย หลายช่วงวัย..

**.. แม้วันนี้ เธอและฉัน นั้นลาจาก
   จิตจึงฝาก ความหวังดี นี้มาให้
   เวลาผ่าน แต่ผูกพัน มิผันไป
   พบกันใหม่ อีกคราว ... ณ ดาวดวงเดิม...


 
 ด้วยความหวังดี

ก.นพดล รักษ์กระแส

ก.ประแสร์ ศิษยาพร
  				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟต่อง (ต้อง) ksg
Lovings  ต่อง (ต้อง) ksg เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟต่อง (ต้อง) ksg
Lovings  ต่อง (ต้อง) ksg เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟต่อง (ต้อง) ksg
Lovings  ต่อง (ต้อง) ksg เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงต่อง (ต้อง) ksg
>