22 กันยายน 2547 21:42 น.

..เพราะคิดถึง..

ธารินทร์


เพราะคิดถึง ..
ฉะนั้น ฉันจึงดั้นด้นมาหา
เดินทางไกลจากปลายฟากฟ้า
เพื่อให้มาอยู่ตรงหน้าเธอ
แค่อยากได้เห็นเธออีกครั้ง
แค่อยากได้ฟังเสียงที่คุ้นใจเสมอ
แค่อยากเอ่ยถ้อยคำ คิดถึงเธอ
จึงมุ่งมั่นมาพบเจอเธออีกครา
เพราะคิดถึง ..
ฉะนั้น ฉันจึงดั้นด้นมาหา
เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของกาลเวลา
ที่ทุกคราจะมีเธออยู่ในนั้น
ไม่ว่าเรื่องราวจะเศร้าหรือสุข
เธอจะอยู่ในทุกทุกเรื่องราวของฉัน
มีถ้อยคำที่อยากบอกนับร้อยพัน
สรุปได้เพียงสั้นสั้น ฉันคิดถึงเธอ
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงธารินทร์
>