31 มกราคม 2548 10:26 น.

ในความคิดถึง

ธารินทร์


ท้องฟ้ากว้าง
ความห่วงใยหลงทางท่ามกลางดาวใส
คิดถึงเธอเหลือเกิน คิดถึงสุดหัวใจ
แต่ความรู้สึกคงไปไม่ถึงเธอ
ระยะมันยาวไกล
รู้บ้างไหมว่าห่วงใยเสมอ
อยากไปอยู่ใกล้ใกล้ดูแลเธอ
แต่คงได้แค่เพ้อเจ้ออยู่ไกลไกล
เธอรู้สึกอย่างไรในตอนนี้
รู้สึกเหมือนที่ฉันเป็นอยู่.. บ้างไหม
ไม่อยากให้เธอลาร้างเพราะห่างไกล
ไม่อยากให้หัวใจเราไกลกัน
สักนิดนะในความรู้สึก
นึกถึงฉันบ้างในความฝัน
อย่าให้ความห่างไกล พรากเราไปจากกัน
คิดถึงฉันบ้างนะคนดี.. ที่ห่างไกล
				
28 มกราคม 2548 13:52 น.

รักเธอนะ

ธารินทร์


ใต้แสงดาวกระจ่าง
ระหว่างเราไม่ใช่เพียงความฝัน
ในอ้อมกอดอุ่นไอกันและกัน
ถ้อยคำสั้นสั้น ฉันรักเธอ เอ่ยไป
     ใต้แสงจันทร์ที่ว่าอุ่น
     ความรักกรุ่นกว่าเป็นไหนไหน
     สองสายตาประสานสองหัวใจ
     จะมีอะไรอบอุ่นกว่าที่เป็น
อยากมีเพียงแค่เรา
ใต้เงาดวงดาวที่เยียบเย็น
อยากให้ทุกสิ่งที่พบเห็น
เป็นความทรงจำที่ดี
     ใต้แสงดวงดาวสว่าง
     รักเรากระจ่างในใจอย่างนี้
     รักเธอนะ รักเธอคนดี
     รักเท่าพื้นที่เล็กเล็กของหัวใจ
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงธารินทร์
>