9 เมษายน 2548 18:04 น.

สองมือแม่

ธารินทร์


ด้วยสองมือ แม่นี้ จึงมีลูก
สองมือคอย พันผูก ลูกเสมอ
สองมือแม่ แม้ไม่ เคยเลิศเลอ
แต่มือไหน เทียบเสมอ แม่ไม่มี
     สองมือแม่ แท้จริง คือเกราะแกร่ง
     เป็นกำแพง ให้ลูก ได้หลบลี้
     สองมือแม่ ยังเป็น เช่นพัดวี
    ให้ลูกมี แต่ความ อบอุ่นใจ
สองมืรัก ฟูมฟัก ลูกเสมอ
ลูกได้เจอ แต่ความ สุขสดใส
สองมือโอบ อุ้มลูก ยามมีภัย
สองมือให้ ไออุ่น และอาทร
     สองมือนี้ ดูแล ไม่เคยห่าง
     สองมือคอย ชี้ทาง และสั่งสอน
     สองมืออุ่น ละมุน เมื่อหนุนนอน
     สองมืออ่อน ละไม เมื่อแอบอิง
สองมือลูก กราบลง ตรงเท้าแม่
ด้วยรักแท้ จากแม่ นั้นใหญ่ยิ่ง
เรียบเรียงถ้อย ร้อยรัด ด้วยสัตย์จริง
ว่ารักแม่ รักยิ่ง กว่าสิ่งใด

เนื่องใน วัน(คิดถึง)แม่				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงธารินทร์
>