24 มกราคม 2549 10:24 น.

ก็แค่.. คิด ถึง คุณ

ธารินทร์


ไม่ใช่เพียงเพราะอยู่ไกล .. จึงไหวหวั่น
     ไม่ใช่เพราะผ่านคืนวัน .. จนอ่อนล้า
ไม่ใช่เพียงแค่สายลม .. ที่พัดผ่านมา
     ไม่ได้มีแค่แววตา .. ที่ห่วงใย
ไม่ใช่แค่อารมณ์ .. เพียงวูบหนึ่ง
     ไม่ใช่แค่คำหวานซึ้ง .. ที่ผ่านเลยไป
ไม่ใช่ความคิด .. เป็นแค่ความรู้สึกในหัวใจ
     ไม่ได้มีอะไรมากมาย .. ก็แค่"คิดถึงคุณ"

				
11 มกราคม 2549 12:33 น.

คิด-ถึง คุณ

ธารินทร์


ฉัน อาจ จะ คิด ไป เอง ว่า บาง ที . .
คุณ มี ชี วิต อยู่ ใน ทุก ทุก ความ คำ นึง ของ ฉัน
มัน จึง ค่อน ข้าง ยาก ที่ จะ รู้ สึก ว่า เรา ห่าง ไกล กัน
แม้ ว่า ใน ความ เป็น จริง นั้น . . เรา ห่าง ไกล
ฉัน คิด ถึง คุณ . . คิด ถึง คุณ
ไอ หวาน ใน วัน คืน อบ อุ่น ยัง ละ มุน ละ ไม
แม้ ว่า บาง ที . . ตอน นี้ คุณ จะ อยู่ ไกล
แต่ จะ เป็น ไป ได้ ไหม . . ถ้า ฉัน จะ " คิด " " ถึง " คุณ . . 
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงธารินทร์
>