29 มีนาคม 2555 19:46 น.

. . กำลังใจ . .

ธารินทร์


. . หากโลกนี้ยังไม่หยุดหมุน . .
ก็ยังคงมีความอบอุ่นของกำลังใจ . . ให้เธอเสมอ . .
อย่าอ่อนล้านะ . . กับสิ่งที่พบเจอ
เพราะมันเป็นเพียงบททดสอบ . . ที่เธอต้องฟันฝ่า . .

. . จะท้อแท้บ้างก็ได้ แต่อย่าท้อถอย . .
ก้าวเดินทีละน้อย ค่อยค่อยเดินไปข้างหน้า
อาจล้มลุกคลุกคลานบ้าง . . บางเวลา
จุดหมายข้างหน้า ยังอีกยาวไกล . .

. . กำลังใจจากฉัน . . มีให้เสมอ . .
สำคัญที่เธอต้องเข้มแข็งเข้าไว้
หากเหนื่อยนักก็พักหน่อย . . จะเป็นไร
เติมพลังให้เต็มหัวใจ . . แล้วค่อยเดินทาง . .
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟธารินทร์
Lovings  ธารินทร์ เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงธารินทร์
>