15 ธันวาคม 2545 15:17 น.

รักเธอหมดใจ

น้องเล็ก

รักเธอหมดทั้งใจ
ไม่หวั่นไหวยังมั่นคง
ใจมันยังซื่อตรง
ไม่ลดลงรักเพิ่มเติม

แต่สิ่งที่ได้รับ
กลับเจ็บหนักและซ้ำเสริม
เหมือนเธอมาซ้ำเติม
ในสิ่งเดิมที่ฉันทำ

ให้เธอหมดทั้งใจ
สิ่งที่ได้คือเจ็บช้ำ
ต่อไปจะจดจำ
คำบางคำที่ได้ยิน

มีคนเคยบอกว่า
รักใครอย่าให้หมดสิ้น
สิ่งที่ได้อาจเป็นน้ำตาที่ไหลริน
และความหมดสิ้นซึ่งแสงพลัง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟน้องเล็ก
Lovings  น้องเล็ก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟน้องเล็ก
Lovings  น้องเล็ก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟน้องเล็ก
Lovings  น้องเล็ก เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงน้องเล็ก
>