24 พฤษภาคม 2545 19:09 น.

สาวน้อย ( อันนี้ตาหลก )

น้องเล็ก

เห็นสาวน้อยนั่งอยู่อยากไปจีบ
ตัวลีบๆตาตีบๆขาผอมๆ
มีแมลงวันบินเข้ามาตอม
เธอช่างหอมเหมือนกอง ( ขี้ ) ดีจริงๆ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟน้องเล็ก
Lovings  น้องเล็ก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟน้องเล็ก
Lovings  น้องเล็ก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟน้องเล็ก
Lovings  น้องเล็ก เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงน้องเล็ก
>