16 มิถุนายน 2545 15:47 น.

--คำๆนั้น--

น้องเล็ก

คำๆหนึ่ง..อาจเป็นเพียงคำสั้นๆ
คำๆนั้น..อาจไม่มีความหมาย
คำๆนั้น..สามารถสื่อได้ใจถึงใจ
คำๆนั้น..นั่นไง ฉันรักเธอ 				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟน้องเล็ก
Lovings  น้องเล็ก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟน้องเล็ก
Lovings  น้องเล็ก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟน้องเล็ก
Lovings  น้องเล็ก เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงน้องเล็ก
>