21 มิถุนายน 2546 18:27 น.

ไม่ขอเป็นคนที่เธอคิดถึง

น้องเล็ก


....ไม่ขอเป็นคนที่เธอคิดถึง
   ขอเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนี้
   แม้ที่ตรงนั้นจะไม่ใช่หัวใจของเธอคนดี
   แต่ฉันพอใจที่จะยืนอยู่ที่จุดๆนี้ ... แม้คนดีจะไม่เห็นความสำคัญ

....ไม่ขอเป็นคนที่เธอคิดถึง
   ขอเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนข้างเธอในวันนั้น
   วันที่เธออ่อนล้า อ่อนแอ ขาดคนดูแล ให้ความสำคัญ
   ฉันขออยู่ข้างเธอในวันนั้น จนกว่าคนดีของฉัน ... จะมีกำลังเหมือนคนเดิม

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟน้องเล็ก
Lovings  น้องเล็ก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟน้องเล็ก
Lovings  น้องเล็ก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟน้องเล็ก
Lovings  น้องเล็ก เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงน้องเล็ก
>