23 มกราคม 2547 14:59 น.

รอยทาง

)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((

ร่องรอยทาง รอยทุกข์ รอยอาทร
รอยย้อกย้อน สายนี้ ที่เคยผ่าน
สายน้ำฝน รินรด เมื่อวันวาน
คำแหว้วหวาน ซาบซึ้ง จึงมลาย

      ต้องเรียนรู้ โลกใหม่ ด้วยตัวเอง 
พาร้อยเรียง เสียงเพลง บรรเลงกาย
แม้ไร้เงา ผู้คน คืนจันทร์ฉาย
อยู่เดียวดาย แปรผัน สั่นสะเทือน

      สับสนทาง เคว้งคว้าง และว่างเปล่า
วอนลมพัดเอา ดวงใจ ให้ลางเลือน
สู่วิมาน พบพาน ดาวและเดือน
จะย้ำเตือน เหม่อมอง ร่องรอยทาง

รอยทาง ที่เคยย่างเดินของแต่ละคน  ยากที่จะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบ บางครั้งก็ต้องเจอกับขวากหนาม

19 มกราคม 2547
ผลิใบสู่วัยกล้า				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((
Lovings  )))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**((( เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((
Lovings  )))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**((( เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((
Lovings  )))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**((( เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((
>