27 ธันวาคม 2547 07:15 น.

สวัสดีปีใหม่

)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((

สวัสดีปีใหม่

ขออำนาจวาสนาที่ข้าเชื่อ
จงช่วยเหลือเกื้อกูลจำรูญรัตน์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งผองจงป้องปัด
จงขจัดทุกข์ภัยอันตราย

จงสนุกทุกถ้วนทั่วแห่งหน
ทุกหมู่คนชนเผ่าหรือเงาร้าย
จงอิ่มเอมเปรมใจเจริญกาย
สุขมากมายสุดใจปีใหม่เอย..

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ ๐๖:๓๔:๓๙ น.
ผลิใบสู่วัยกล้า


				
23 ธันวาคม 2547 07:06 น.

แพะรับบาป

)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((

แพะรับบาป

หากทบทวนหวนคิดพินิจเห็น
แสงจันทร์เป็นพยานย่านสลัว
ไม่หักเหเรรวนมิควรกลัว
ใครทำชั่วเท่านั้นจงบันทอน

ลองมองใหม่ใจซื่อถือศีลวัต
มิป้องปัดปกปิดคิดหลอกหลอน
ควรจะดูรู้แท้ให้แน่นอน
มองสะท้อนทุกมุมก่อนสุ่มเอา

คนหลายร้อยหลากพันต่างกันคิด
พึงพินิจพิจารณาอย่าว่าเขา
ความรู้สึกรักร้างเริ่มบางเบา
หรือให้เศร้าย่อยยับแพะรับบาป

ผลิใบสู่วัยกล้า
๑๖/๑๒/๒๕๔๗ ๑๖:๑๐:๑๕ น.
				
19 ธันวาคม 2547 07:21 น.

มนต์เพลงทารก

)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((

มนต์เพลงทารก

เสียงแผดร้องก้องหูมิรู้หาย
ไร้ความหมายหม่นหมองเมื่อมองค่า
สื่อเสียงเพลงเครงเคลื่อนเหมือนทายท้า
สื่อภาษาสั่นคอนบั่นทอนจิต

เสียงเด็กน้อยคอยขานสำราญรื่น
ดุจสะอื้นร่ำให้ไร้ความคิด
ขาดสำนึกฝึกฝนจึงค้นผิด
ดังลิขิตไขว้เขวต้องเรรวน

หากเรียนรู้กู่ร้องทำนองใหม่
พึงตั้งใจเรียงร้อยค่อยคิดหวน
ฟังดนตรีคีย์ร่องคลองสำนวน
คิดทบทวนท่าทีจะดีเอย

ผลิใบสู่วัยกล้า
๑๖/๑๒/๒๕๔๗ ๐๘:๒๖:๒๘ น.				
16 ธันวาคม 2547 07:19 น.

นกกรงหัวจุก

)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((

นกกรงหัวจุก

หัวเช้าเช้าอย่าเฝ้านั่งเหมือนหลั่งทุกข์
นกหัวจุกเอาตั้งไว้ให้แดดส่อง
ตะวันขึ้นเดินรอดไม้ตามชายคลอง
นั่งย่อย่องยอย้องจ้องหัวจุก

เอากรงต่อล่อไว้ใกล้ปางไม้
ขึงตาข่ายข้างกรงตรงไม่พุก
พอนกติดคิดเห็นเป็นสนุก
เมียเป็นทุกข์เที่ยวกันวันทั้งวัน

ที่บ้านเราเขาจัดหัดแข่งนก
เสียงไม่ตกต้องดีกระโดดขัน
กรงงามสวยช่วยกระชับขึ้นวับมัน
ถ้วยรางวัลแม้เฉียดเกียรติยศ

ผลิใบสู่วัยกล้า
๑๓/๑๒/๒๕๔๗ ๑๓:๓๖:๒๕ น.

				
14 ธันวาคม 2547 07:23 น.

นิยามรัก

)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((

นิยามรัก..

หากรักคือนิยามแห่งความฝัน
ทุกคืนวันดวงใจเฝ้าใฝ่หา
เหมือนก้าวเดินฝ่าทางกลางมายา
วันข้างหน้าคอยรักจักประคอง

ดวงใจดั่งฝังเพชรให้เด็ดเดี่ยว
ไม่เคยเหลียวมองหามาเป็นสอง
แค่หนึ่งใจขอรับมาจับจอง
ขอรับรองราตรีนี้มีเพื่อเธอ

เราร่วมสร้างรังรักร่วมถักสาน
ก่อตำนานผ่านพร่ำนำเสนอ
ว่าความรักของพี่มิพร่ำเพ้อ
ขอรักเธอท่วมท้นจนล้นใจ

ผลิใบสู่วัยกล้า
๑๓/๑๒/๒๕๔๗ ๑๑:๒๐:๒๖ น.

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((
Lovings  )))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**((( เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((
Lovings  )))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**((( เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((
Lovings  )))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**((( เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((
>