21 เมษายน 2548 07:27 น.

ชมทุ่ง

)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((


ชมทุ่ง
	
ปักษาชมทิวากรตอนรุ่งสาง
ร่วมร้องสร้างเสียงศิลป์ดังถิ่นสรวง
จากนิวาสวนานภาทรวง
สู่แหล่งห้วงแผ่นพื้นผืนพงไพร

แสงสุริย์สีแดงส่องแหล่งหล้า
ผืนนภาพนาลีสีสดใส
ดังรังสรรค์สฤษฏ์สู่จิตใจ
แสงอรุณอุ่นไออุ่นธารา

เห็นกระยางย่างย่องจ้องอาหาร
อ้าปากควานคว้านดูหมู่มัจฉา
ชำเลืองเหลือบแลหาแหล่งนาวา
ดูหมู่ปลาว่ายเวียนมาวนตัว

ท้องทุ่งพราวแพรวพันธุ์ธัญญาหาร
อยู่นอกชานชำเลืองเบื้องสลัว
พนธาราพนาไพรใกล้กับตัว
แผ่งามทั่วธรรมชาติอยากชวนชม

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ ๐๖:๒๔:๑๒ น.
ผลิใบสู่วัยกล้า


				
18 เมษายน 2548 06:28 น.

ทางฝันบนสายรุ้ง

)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((

ทางฝันบนสายรุ้ง

อยากหมายมั่นปั้นสายรุ้งมาเรียงแนบ
เป็นเจ็ดแถบทางฝันสู่วันใหม่
ผ่านลำน้ำน่านฟ้ามหาไพร
อิงอุ่นไออบอุ่นยามหนุนนอน

พาโบยบินโฉบผ่านลานเมฆน้อย
เกาะเกี่ยวก้อยนั่งพิงด่านสิงขร
แต่ความจริงแค่เพียงเสียงบทกลอน
พร่ำเห่าหอนโหยหาคอยยาใจ

ผลิใบสู่วัยกล้า
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ ๑๓:๒๗:๕๐ น.

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((
Lovings  )))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**((( เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((
Lovings  )))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**((( เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((
Lovings  )))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**((( เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง)))**--ผลิใบสู่วัยกล้า--**(((
>