23 กุมภาพันธ์ 2552 12:57 น.

เหตุผลที่เธอไม่รู้

พรฟ้า

ที่เหงาก็เพราะว่าคิดถึง    ที่หึงก็เพราะว่าห่วงหา
ที่เศร้าเพราะเธอต้องจากลา   ที่เหว่ว้าเพราะเธอนั้นหายไป				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพรฟ้า
Lovings  พรฟ้า เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพรฟ้า
Lovings  พรฟ้า เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพรฟ้า
Lovings  พรฟ้า เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพรฟ้า
>