27 สิงหาคม 2553 20:39 น.

ความในใจ

พรฟ้า

สิ่งเล็กน้อยในใจฉันเก็บไว้
บอกกับเธอผ่านข้อความสื่อสารใจ
เธอรู้ไหมฉันหวั่นไหวและเหว่ว้า
ทุกข้อความคือใจฉันที่ส่งมา
บอกให้เธอรับรู้และเข้าใจ
ความในใจที่ว่าฉันสับสน
คนหนึ่งคนที่ฉันนั้นสงสัย
ความสัมพันธ์เรานั้นเป็นเช่นไร
ตอบฉันทีได้ไหมคนแสนดี				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพรฟ้า
Lovings  พรฟ้า เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพรฟ้า
Lovings  พรฟ้า เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพรฟ้า
Lovings  พรฟ้า เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพรฟ้า
>