27 มกราคม 2555 16:34 น.

เจ็บนะ

พรฟ้า

มันเจ็บแปลบแสบลึกข้างในใจ  
พูดไม่ไหวร้องไม่ออกแทบเป็นบ้า
มือมันสั่นใจมันร้อนหน้ามันชา 
สุดจะพูดนินทาให้ใครฟัง..				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพรฟ้า
Lovings  พรฟ้า เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพรฟ้า
Lovings  พรฟ้า เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพรฟ้า
Lovings  พรฟ้า เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพรฟ้า
>