17 มกราคม 2556 15:49 น.

ชมธรรมชาติ

พรฟ้า

แดดรอนอรอนอ่อนล้าจนอ่อนใจ      สายลมแผ่วโอนเอียงกิ่งไม้ไหว
เสียงน้ำค้างไหลหยดสะกดใจ         ลงหินใสรินรินเป็นเสียงเพลง
หญ้าน้อยน้อยพลอยเต้นพริ้วสะบัด     ดอกไม้พัดโบกโยกสลวยแสง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพรฟ้า
Lovings  พรฟ้า เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพรฟ้า
Lovings  พรฟ้า เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพรฟ้า
Lovings  พรฟ้า เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพรฟ้า
>