27 พฤษภาคม 2548 11:37 น.

รัก...ที่เธอมองข้าม

มะปรางหวาน5

...ถ้าฉันรักเธอจะผิดไหม

เพราะว่าหัวใจจะได้ไม่ปวดร้าว

ต้องทรมานคิดถึงเพียงชั่วคราว

จนหัวใจจะมีรอยร้าวแล้วนะเธอ

...แล้วเธอล่ะคิดเหมือนฉันไหม

พอห่างไกลหัวใจก็ยังห่วงหา

แอบคิดถึงเธออยู่ตลอดเวลา

จนบ้างครั้งแทบบ้าเพราะว่ารักเธอ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมะปรางหวาน5
Lovings  มะปรางหวาน5 เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมะปรางหวาน5
Lovings  มะปรางหวาน5 เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมะปรางหวาน5
Lovings  มะปรางหวาน5 เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงมะปรางหวาน5
>