16 สิงหาคม 2548 21:42 น.

เลยเหว..ความเลวคน

มืดมิด..จนชิดเช้า

อายความชั่ว มั่วสุม รุมเร้าจิต
จิตติดชิด ใจดำ คล้ำเน่าเหม็น
เหม็นกลิ่นเลือด เชือดฆ่า ล่าคนเป็น
เป็นความเย็น จากใจ ไร้ปรานี

ล้วนรสรัก มักปน ด้วยรสแค้น
แค้นห่วงแหน ติดใจ ไม่ง่ายหนี
หนีความจริง ได้ใกล ไม่ได้ดี
นี่คือสี แห่งรัก หักด้วยไฟ

ไม่รู้สึก รู้สา ราคะจับ
จับจิตจับ ใจคน จนหลงใหล
ไหลเรื่อยเรื่อย เอื่อยช้า แต่คร่าใจ
ใจแสนใจ คราบเกรอะ เลอะราคี

วังวนนี้ วังวน ถนนชีวิต
ชีวิตติด ความชั่ว มั่วเกินหนี
นี่คือสาบ กลิ่นคน ถนนชีวี
วีรกรรม ดีดี ไม่มีเลย

มีหัวใจ ไร้ซึ่ง การรู้รัก
รักหรือลัก รู้สึก เป็นเฉยเฉย
เฉยกับชั่ว มั่วคน จนคุ้นเคย
ยังนอนเกย เลยเหว ความเลวคน
**ขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาอ่าน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมืดมิด..จนชิดเช้า
Lovings  มืดมิด..จนชิดเช้า เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟมืดมิด..จนชิดเช้า
Lovings  มืดมิด..จนชิดเช้า เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมืดมิด..จนชิดเช้า
Lovings  มืดมิด..จนชิดเช้า เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงมืดมิด..จนชิดเช้า
>