15 กันยายน 2556 11:37 น.

สวยงามในแบบของมัน

มืดมิด..จนชิดเช้า

เพราะชีวิต ไม่เคยสวยงาม ดั่งที่คิด 
แต่เพราะสิ่งที่เราคิด มันเป็นแค่ภาพความฝัน 
มันจึงไม่สามารถอยู่ในความเป็นจริงนี้ได้ 
หากแต่เราเข้าใจ 
เราจะมองว่า ทุกวันที่ดำเนินอยู่นี้ 
สวยงามในแบบของมันอยู่แล้ว 
หากแต่เราเข้าใจ
ในหัวใจจะมีความสุข
และเราจะนำสุขนั้นไปกับเราในทุกที่ 
หากแต่เรา
เข้าใจ ในความเป็นธรรมชาติของทุกอย่าง
เข้าใจ ในความเป็นธรรมชาติของตัวเราเอง 
เราก็จะอยู่กับทุกสิ่งได้ อย่างสวยงามและเป็นธรรมชาติ 
ความจริง เป็นสิ่งน่ารัก ที่มันเป็นอย่างที่เราเห็น และเราเปลี่ยนมันไม่ได้ 
มันเหมือนจะโหดร้าย ที่จะต้องเป็นหน้าที่เรา 
ในการทำความเข้าใจ และอยู่กับมันให้ได้ อย่างมีความสุข
แต่มันก็ไม่เคยโหดร้ายจนเกินกว่าที่หัวใจของเราจะผ่านมันไป
และทุกครั้งที่ผ่านไปแล้ว 
มันทำให้หัวใจเราแข็งแกร่ง
แล้วเรื่องที่เคยโหดร้าย 
ก็เป็นแค่ความเป็นจริง ในอดีต 
เป็นแค่เรื่องเล่า ที่มีความหมาย
แต่ไม่สามารถทำร้ายเราได้ อืกต่อไป 
เพราะชีวิต ยังไม่สิ้นสุด 
จึงมีความจริงมาให้เผชิญไม่สุดสิ้น เช่นเดียวกัน 
แต่ในเมื่อเรายังหายใจ ก็เป็นสัญญาณว่าเรายังมีคุณค่า 
และมีแรงพอ ที่จะเผชิญความจริงเหล่านั้น 
เพราะเราเลือกที่จะอยู่ เราไม่ได้เลือกที่จะหายไป
เราจึงจะต้องอยู่ให้ได้ ในทุกสิ่งที่เบื้องบนมอบให้ 
เพราะสุดท้าย มันไม่เคยจะหนักหนา เกินกว่าที่เราจะรับได้ 
และมันทำให้เรารู้ว่า ตัวเรามีกำลังแค่ไหน 
เกิดเป็นความภูมิใจในหัวใจ ที่ไม่ต้องมีใครรู้ และที่ใครก็เอาไปจากเราไม่ได้ 
ความฝันน่ารัก ตรงที่มันไม่ยั่งยืน
และเมื่อเราตื่น
มันจึงเป็นฝัน 
เพราะความฝันเป็นความฝัน
มันจึงไม่ปรากฏบนความจริง 
และเพราะความฝัน มันสวยงามตามแบบความฝัน
มันจึงต้องอยู่ในที่ที่มันควรอยู่ 
และเราไม่สามารถหยิบความฝัน มาใส่ในความจริงได้
ความฝันน่ารัก ที่ถึงแม้มันเจ็บปวด แต่เมื่อเราตื่น มันเป็นแค่ฝันไป
ความฝันน่ารัก ที่ถึงแม้จะสวยงามขนาดไหน มันอยู่ในฝัน
เป็นช่วงเวลา ที่เราได้สัมผัสกับความสุข ที่หาไม่ได้ในความเป็นจริง 
เราต้องไม่เอาเรื่องฝัน มาปนกับเรื่องจริง
เราต้องไม่พยายามอยากให้ความฝัน เป็นความจริง 
และต้อง ไม่อยากให้ความจริงเป็นเพียงฝัน 
เราต้องไม่ละเลย ในสิ่งที่ฝัน เราต้องเคารพ ในสิ่งที่จริง 
เราต้องอยู่ได้ทั้งสองที่ โดยไม่เจ็บปวด 
แต่เพลินเพลินไปกับความสวยงามของทั้งสองฝั่ง
ทุกสิ่งทุอย่าง ย่อมมีด้านที่สวยงาม และด้านที่โหดร้ายเสมอ 
เพียงแต่เรา เลือกมองในส่วนสวยงามนั้นๆ เราก็จะสุขใจ 
ทำไมเราตองเลือกทำร้ายตัวเอง 
ด้วยการมองแต่ด้านที่โหดร้าย โดยที่แก้ไขอะไรไม่ได้ 
เลือกแก้ที่ตัวเรา 
เลือกมองด้านที่สวยงาม ของสิ่งที่อยู่รอบข้าง
แล้วเราจะพบว่า 
ความสวยงามมีอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา 
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมืดมิด..จนชิดเช้า
Lovings  มืดมิด..จนชิดเช้า เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟมืดมิด..จนชิดเช้า
Lovings  มืดมิด..จนชิดเช้า เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมืดมิด..จนชิดเช้า
Lovings  มืดมิด..จนชิดเช้า เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงมืดมิด..จนชิดเช้า
>