13 มกราคม 2557 10:04 น.

สิ่งจริง

มืดมิด..จนชิดเช้า

เพราะบางอย่าง
มีอยู่จริง
เพราะบางอย่าง
ไม่มีอยู่
เราเจ็บปวด
กับสิ่งจริง
และเจ็บปวด
กับสิ่งฝัน
ความสวยงาม
ของสิ่งจริง
คนละเรื่อง
กับสิ่งลวง
สิ่งไหนดีกว่า
ไม่มีคำตอบ
สิ่งไหนสุขกว่า
ไม่ตอบคำถาม
เพราะทุกสิ่ง 
ล้วนมีค่า
ทั้งสิ่งที่มีอยู่
และสิ่งที่ไม่มีจริง
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมืดมิด..จนชิดเช้า
Lovings  มืดมิด..จนชิดเช้า เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟมืดมิด..จนชิดเช้า
Lovings  มืดมิด..จนชิดเช้า เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมืดมิด..จนชิดเช้า
Lovings  มืดมิด..จนชิดเช้า เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงมืดมิด..จนชิดเช้า
>