9 กุมภาพันธ์ 2545 07:55 น.

ปัญญา คือสมบัติล้ำค่า

ยุทธภูมิ สุวรรณเวช


     มีทรัพย์สินมากค่าคณานับ
   จะเทียบกับปัญญาหามีไม่
   มีเงินทองใช้มากอาจหมดไป
   มีปัญญาใช้เท่าไรไม่หมดตัว
     แม้นหากเป็นนักรบผู้เก่งกล้า
   หมดปัญญาคงหมดสิ้นแม้แต่หัว
   ใช้สมองตรองตรึกไม่นึกกลัว
   อย่าเมามัวจงหาทางสร้างปัญญา
     ยามคับขันใช้ปัญญาเป็นผู้ช่วย
   พารอดม้วยมรณังสิ้นสังขา
   มีปัญญาเปรียบทรัพย์สินมีราคา
   ตราบชีวาวางวายคู่กายตน				
9 กุมภาพันธ์ 2545 07:55 น.

สู้เพื่อชัย

ยุทธภูมิ สุวรรณเวช


   โคลงสี่สุภาพ

        โลก...หมองมัวมืดม้วย       หม่นหมอง
        เรา....เพลี่ยงพล้ำพวกพ้อง    พ่ายแพ้
        ไม่.....กู้กอบเกียรติก้อง      กล้าแกร่ง กันนา
        หยุด..เพ่งพิศถ่องแท้        เที่ยงแท้ประชา

        จง.....อย่าเอนอ่อนอ้อน       อ่อนไหว
        ก้าว...แกร่งกล้าเกินไกล      กอบกู้
        ต่อ.....เติมแต่งตนไต่        เติบใหญ่ แล้วแฮ
        สู้.......หยัดยืนดั่งผู้          เพียงผู้เรืองสวรรค์				
9 กุมภาพันธ์ 2545 07:40 น.

ฝันไป

ยุทธภูมิ สุวรรณเวช


     แม้ตัวอยู่ใกล้กันแต่ใจห่าง
     แสนอ้างว้างทรมานเป็นหนักหนา
     ฉันรักเธอเธอรักใครในอุรา
     เมื่อไหร่หนาใจจะอยู่คู่เคียงกัน
     แล้ววันที่แสนปวดร้าวก็มาถึง
     เป็นวันซึ่งฉันลืมตาตื่นจากฝัน
     เธอกับเขาอยู่ด้วยกันทุกคืนวัน
     มีเพียงฉันฝันละเมอเพ้อผู้เดียว				
9 กุมภาพันธ์ 2545 07:40 น.

บทเรียน จาก บทเพลง

ยุทธภูมิ สุวรรณเวช


     โคลงสี่สุภาพ

        เสียงเพลงเด็กร่วมร้อง      ขับขาน
     คอยช่วยชุบวิญญาณ          ย่อมย้อม
     ให้ลืมเรื่องร้าวราน            ร้อนรุ่ม
     เกิดรักสิ่งแวดล้อม            โลกล้อมความงาม
        สอนความให้ไขว่คว้า        ขวนขวาย
     สอนซื่อสัตย์คู่กาย             ก่อนก้าว
     สอนมั่นต่อตายาย             ยอดเยี่ยม
     สอนสั่งอย่าห้วนห้าว           หื่นห้าวหักหาญ				
9 กุมภาพันธ์ 2545 07:40 น.

บางอย่าง...ที่ไม่มีวันตาย

ยุทธภูมิ สุวรรณเวช


     ดอกไม้จันทน์วางไว้หน้าผู้จาก 
   จำต้องพรากโศกสลดสะอื้นหา
   แด่ผู้ที่จากไกลไปลับตา
   สิ้นชีวา เสียชีวิต สูญชีวี
     ฝากข้อคิดเตือนใจไว้ให้รุ่นหลัง
   อย่าเผลอพลั้งอย่าประมาทอาจเป็นผี
   หมั่นท่องจำย้ำขึ้นใจให้ทำดี
   อีกร้อยปีทั่วปฐพีไม่มีเลือน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟยุทธภูมิ สุวรรณเวช
Lovings  ยุทธภูมิ สุวรรณเวช เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟยุทธภูมิ สุวรรณเวช
Lovings  ยุทธภูมิ สุวรรณเวช เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟยุทธภูมิ สุวรรณเวช
Lovings  ยุทธภูมิ สุวรรณเวช เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงยุทธภูมิ สุวรรณเวช
>