11 ธันวาคม 2547 16:44 น.

กล่อมนารี

ลำนำรัก

เพลงกล่อมนารีเถา แต่งโดย อาจารย์ มนตรี  ตราโมท
ใช่เล่นละครอิเหนา - 

 พระแย้มยิ้มพริ้มเพราเย้าหยอก
สัพยอกยียวนสรวลสม
พักตร์เจ้าเศร้าสลดอดบรรทม
พี่จะกล่อมเอวกลมให้นิทรา

 สายสมรนอนเถิดพี่จะกล่อม
 เจ้างามจริงพริ้งพร้อมดังเลขา
นวลละอองผ่องพักตร์โสภา
ดังจันทราทรงกลดหมดมลทิน

 งามเนตรดังเนตรมฤคมาศ   
งามชนงวงวาดดังคันศิลป์  
อรชรอ้อนแอ้นดังกินริน   
หวังถวิลไม่เว้นวายเอย

ชอบเพลงนี้จัง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลำนำรัก
Lovings  ลำนำรัก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลำนำรัก
Lovings  ลำนำรัก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลำนำรัก
Lovings  ลำนำรัก เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงลำนำรัก
>