13 สิงหาคม 2547 21:27 น.

กลิ่นแก้มนาง

ลำนำรัก

เที่ยงคืนเดือนตรง
น้ำค้างจะทรง      หยดลงยอดหญ้า
แล้วจะเก็บไป      ร้อยใส่รอบข้าง
ใส่เอวบางร่าง      ไม่ร้างห่างกัน

ลีลาวดี
ขาวราวแสงมี      หอมนี้เทียมนาง
กลิ่นหอมเย็นใจ    โชยไปในลม
ผู้ผึ้งหึ่งดม         เกลียวกลมชมชอบ
 
หอมอยู่ข้างข้าง
คือหอมกลิ่นนาง     มิลางร้างร่ำ
หอมสิ้นดินฟ้า       สุดป่าท่าธาร
แก้มนางแย้มบาน    หอมหวานอรชร

กลอนนี้ได้มาจากทางอีเมล
ที่มีคนส่งมาให้เรา
จากอิซึมิ ผู้เผยแพร่				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลำนำรัก
Lovings  ลำนำรัก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลำนำรัก
Lovings  ลำนำรัก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลำนำรัก
Lovings  ลำนำรัก เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงลำนำรัก
>