5 กุมภาพันธ์ 2548 23:53 น.

เจ็บใจนัก รักมากไป 1

ลำนำรัก

แม้เพียงสิ้นดินฟ้าสดับเสียง
              สิ้นคู่เคียงสัพยอกเคยหยอกเย้า
                 จะดับดิ้นสิ้นชีวาแล้วหรือเรา
                     เรียกหาเขาเขาจากไปไกลสุดตา
  


                       โอ้สังเวชวาสนานิจาเอย
                  อย่ามีรักเสียเลยจะดีกว่า
                      มีรักไปให้บ่งยอกชอกอุรา
                          แล้วน้ำหน้าอย่าใครไม่โศกศัลย์        ดับดาราหมดฟ้าให้หม่นหมอง
           เหมือนคู่ครองดับรักที่ฝากฝัน
               ลืมหมดสิ้นหมดรักหมดคืนวัน
                    เดินจากกันไม่ทันจะกล่าวลา
                       ต่างใช้เนตรเกตุแก้วบรรจงจ้อง
                    สงบนิ่งกุมมือค่อยแล้วมองหน้า
                นั่งประทับจับจ้องทั้งสองตา
           กล่าวแจ้งมาจับใจถ้อยสุนทร				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลำนำรัก
Lovings  ลำนำรัก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลำนำรัก
Lovings  ลำนำรัก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลำนำรัก
Lovings  ลำนำรัก เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงลำนำรัก
>